پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

 questionnaire-Job-Satisfaction-Employees

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل

پرسشنامه ای که پیش روی شماست با هدف ارزیابی عوامل پانزده گانه رضایت شغلی در کارکنان نیروی انتظامی (عامل توسعه ارتقای شغلی، عامل ارتباطات سازمانی، عامل توانمندسازی، عامل ایجاد فرصت های یکسان در سازمان، عامل مشارکت، عامل رهبری، عامل فرصت های یادگیری و دست یابی به اهداف، عامل قدردانی، عامل تبیین اهداف و ارزیابی ها، عامل آموزش و توسعه منابع انسانی، عامل تسهیلات و خدمات، عامل حقوق و مزایا، عامل ارتباط با همکاران، عامل مدیریت تغییر و تحول، عامل شرایط و محیط کار) می باشد.

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال است

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل:word 2007

منبع: علیزاده، ابراهیم،‌ حاتمی،‌ حمیدرضا، احمدوند، علی محمد، رضایی، علی محمد،  (۱۳۸۹)، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رضایت شغلی نیروی انتظامی، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال اول، شماره سوم.

برای دانلود پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا و اطلاعات بیشتر به فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل مراجعه کنید با تشکر