پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

صمیمیت عاطفی و هیجانی یعنی چه؟ صمیمیت فکری و عقلانی یعنی چه؟ مهارت خودافشاگری یعنی چه؟ همه چیز درباره صمیمیت زناشویی

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل

پرسشنامه ای که پیش روی شماست با هدف ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی) می باشد

این پرسشنامه دارای ۴۱ سوال است

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل:word 2007

Reference: Bagarozzi, D.A (1990), intimacy needs questionnaire. Atlanta, human resources Consultants, volume5 (15): 2.
منبع: هوشمند، شادی، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه خرده مقیاس های صمیمیت ازدواج با شاخص ازدواج موفق در زوجین شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی، گروه مشاوره.

برای دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی و اطلاعات بیشتر به فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل مراجعه کنید با تشکر