اسمس جدید و قشنگ تبریک ۱۳ بدر سال ۹۵

اسمس جدید و قشنگ تبریک ۱۳ بدر سال 95 ,اسمس جدید و قشنگ تبریک ۱۳ بدر سال 1395,پیامک جدید و قشنگ تبریک ۱۳ بدر سال 95 , پیامک جدید و قشنگ تبریک ۱۳ بدر سال 1395

پیامک جدید و قشنگ تبریک ۱۳ بدر سال ۹۵

نمی دونم چی شد سیزده بدر شد / گوشم از جیغ و داد و نعره کر شد

به یاد تعطیلات رفته از دست / غم و غصه کنارم همسفر شد

از آجیل شب عید مونده تخمه / تموم پسته ها زیر و زبر شد

رو پیچ و تاب سبز سبزه ی عید / گره از بخت ما هم کور تر شد

عروس تنگ من ، زندانی عید / از آن قصر بلوریش به در شد

دروغ سیزده هر ساله ی ما / عجب عیدی به نیکویی بسر شد !

برای دیدن  اسمس جدید و قشنگ تبریک ۱۳ بدر سال ۹۵ به سایت ملی کمپ مراجعه فرمایید